Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OFFORFROMTO, ON, BY và IN, ở bài này hãy cùng học 20 từ thông dụng đi với giới từ ABOUT và một số ví dụ trong câu.

 1. Agree with someone about/on something (v): đồng ý với ai về cái gì
 2. Angry about st (adj): tức giận về điều gì
 3. Anxious about (adj): lo lắng về
 4. Care about (v): quan tâm về
 5. Concerned about (adj): quan tâm tới
 6. Curious about (adj): tò mò về
 7. Crazy about (adj): phát điên vì
 8. Doubtful about (adj): hoài nghi về
 9. Enthusiastic about (adj): nhiệt tình với
 10. Excited about (adj): hào hứng với
 11. Happy about (adj): hạnh phúc với
 12. Honest about (adj): chân thành về
 13. Nervous about (adj): lo lắng về
 14. Reluctant about st (or to) st (adj): ngần ngại, hững hờ với cái gì
 15. Sorry about (adj): lấy làm tiếc, hối tiếc về
 16. Talk about (v): nói về
 17. Think about (v): nghĩ về
 18. Uneasy about (adj): không thoải mái
 19. Sad about (adj): buồn về
 20. Worry about (v): lo ngại về

Ví dụ

I agree with you about Judy; she is brilliant.

Tôi đồng ý với bạn về Judy; cô quả là thiên tài.

I am crazy about my new dress.

Tôi phát điên với chiếc váy mới của mình.

She is excited about her date.

Cô ấy hào hứng với cuộc hẹn của mình.

We are all happy about the good news.

Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc với tin mừng.

They are really nervous about the exam.

Họ thực sự lo lắng bề bài kiểm tra.

I’m sorry about the delay.

Tôi xin lỗi về sự chậm trễ.

They were very curious about the people who lived upstairs.

Họ rất tò mò về những người sống ở tầng trên.

He is doubtful about the outcome of a contest.

Anh ấy nghi ngờ về kết quả của cuộc thi.

She felt uneasy about leaving the children with them.

Cô cảm thấy không thoải mái về việc để con mình ở lại với họ.

You don’t sound very enthusiastic about the idea.

Bạn có vẻ không nhiệt tình với ý tưởng.

I worry about my future.

Tôi lo lắng về tương lai của mình.

Yến Nga

Xem thêm: