35 cụm động từ với ‘Come’ (Phần II)

Học tiếng Anh 06/02/17, 20:32

“Come”  là một trong những động từ rất phổ biến và được dùng thường xuyên, và cụm động từ đi kèm cũng rất phong phú đa dạng. Chúng ta cùng bổ sung vốn từ vựng với come nhé! Come on! Come down with - /kʌm.daʊn. wɪð/: góp tiền, bị ốm Come easy ...

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

Học tiếng Anh 23/11/15, 17:29

Thông thường trong sự phối hợp giữa chủ ngữ và động từ,  chủ ngữ số ít đi cùng động từ số ít và ngược lại. Tuy nhiên, có những trường hợp chủ ngữ hòa hợp với động từ tùy theo mục đích nói hoặc theo các quy tắc nhất định. ...

Động từ khuyết thiếu

Học tiếng Anh 20/11/15, 18:39

Modal verbs – động từ khuyết thiếu là nhóm động từ rất quen thuộc với bất kì người học tiếng anh nào. Trong bài này chúng ta hãy ôn lại cách dùng của các động từ khuyết thiếu. I. ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU 1. Cấu trúc chung S + ...

15 từ đi với giới từ ON

Học tiếng Anh 04/11/15, 11:28

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF, FOR, FROM, TO và IN ở bài này hãy cùng học 15 từ thông dụng đi với giới từ ON và một số ví dụ trong câu. Act on st (v): hành động theo cái gì Based on st (adj): dựa trên cái ...

20 từ đi với giới từ FROM

Học tiếng Anh 26/10/15, 09:25

Trong bài học trước, chúng ta đã được học 30 từ đi với giới từ OF, bài này hãy cùng xem 20 từ thông dụng đi với giới từ FROM và một số câu ví dụ trong câu các bạn nhé! Away from st/sb (adj): xa cách cái gì/ai Borrow from sb/st (v): ...

30 từ đi với giới từ OF

Học tiếng Anh 19/10/15, 10:01

Trong tiếng Anh có những động từ, danh từ và tính từ cần đi với một giới từ nhất định để hình thành ý nghĩa riêng. Những từ như vậy chúng ta cần ghi nhớ để sử dụng đúng trong các bài thi và thực tế đời sống. Bài này ...

Từ vựng: Động từ về nấu ăn

Học tiếng Anh 03/10/15, 08:45

grate nạo, xát grill /ɡrɪl/ nướng layer /leɪər/ sắp từng lớp, từng tầng level /ˈlevəl/ san bằng melt /melt/ làm tan ra, chảy ra pinch /pɪntʃ/ ngắt, véo, kẹp pour /pɔːr/ rót scramble trộn lại serve /sɜːv/ dọn ra ăn simmer /ˈsɪmər/ ninh nhỏ lửa slice /slaɪs/ cắt ra từng lát mỏng, lạng spread /spred/ rải, phết stir /stɜːr/ khuấy taste /teɪst/ nếm add ...

Các cụm động giới từ thông dụng

Kiến thức tổng hợp 14/09/15, 16:29

Trong tiếng Anh, có những động từ luôn cần đi với giới từ nhất định. Vì chúng không theo một quy luật chung, nên người học cần phải học thuộc lòng từng trường hợp. Dưới đây là các trường hợp thông dụng chúng ta sẽ gặp trong nhiều bài thi: NHỮNG ...

End of content

No more pages to load