Cover letter là bức thư ứng viên gửi nhà tuyển dụng để bày tỏ nguyện vọng của bản thân đối với vị trí ứng tuyển. Nó rất cần thiết để nhà tuyển dụng hiểu được nguyện vọng và kinh nghiệm của bạn cũng như sự phù hợp với vị trí mà họ đang tuyển dụng. 

Tuy nhiên để viết được một bức email xin việc bằng tiếng Anh khiến nhà tuyển dụng ấn tượng thì cần phải có nhiều yếu tố trong đó cách viết thư là một vấn đề gần như là then chốt. Dưới đây là cách viết thư email bằng tiếng Anh cho nhà tuyển dụng. Chúng ta cùng học cách viết bức thư này nhé.

Phần mở đầu

To whom it may concern – gửi những người quan tâm (mẫu này thường dùng cho các hồ sơ gửi lên mạng khi bạn muốn nhiều nhà tuyển dụng có thể đọc được, VD: hồ sơ gửi sẵn lên vietnamworks)

Dear Sir/Madam, Dear Mr/Mrs (Name)…

Kính gửi Ông/Bà (tên của người nhận)…

Lý do của bức thư

I am writing to express my interest in the position of…

Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình tới vị trí…

I wish to apply for the position of…

Tôi mong muốn được ứng tuyển vào vị trí…

I am writing in reponse for your advertisement for…

Tôi viết thư này hồi đáp lại theo quảng cáo tuyển dụng của Ông/bà đối vị trí…

I am writing to enquire as to whether there are any vacancies…

Tôi viết thư này để hỏi xem có vị trí nào còn đang tuyển dụng không…

Giới thiệu bản thân bạn

I am currently working as…/I’m currently studying…

Tôi hiện đang làm…/đang học…

At present, I’m working for…where I am responsible for…

Hiện nay, tôi đang làm việc cho… phụ trách công việc…

I have been working in my current position for the past… (time)

Tôi đã làm công việc hiện tại được… (thời gian kinh nghiệm của bạn)

Giới thiệu về quá trình học tập và kinh nghiệm của bạn

I graduated from A,B,C University with a degree/master degree in…

Tôi tốt nghiệp Đại học A,B,C với bằng cử nhân lĩnh vực…

The nature of my studies has prepared me well for a position such as this one.

Ngành học của tôi đã trang bị cho tôi kiến thức rất tốt đối với vị trí này.

As you can see in my CV, I have worked… and gained experience…

Như Ông/bà đã thấy trong CV của tôi, tôi đã làm công việc… và đã có kinh nghiệm…

My mother tongue is English and I am fluent in both French and German.

Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Anh và tôi cũng thành thạo tiếng Pháp và tiếng Đức.

Hãy nói vì sao bạn là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí này

I feel I am suitable for this role as I have a great deal of experience in…

Tôi cảm thấy bản thân mình phù hợp với vị trí này bởi vì tôi có rất nhiều kinh nghiệm về…

I consider myself to be a friendly, efficient and enthusiastic worker…

Tôi tự đánh giá mình là một nhân viên thân thiện, hiệu quả và đầy nhiệt huyết…

I believe I would be the ideal candidate based on the fact that I…

Tôi tin rằng tôi sẽ là một ứng viên lý tưởng trên cơ sở thực tiễn là tôi…

I am very keen to work for an ambitious company such as yours.

Tôi rất mong muốn được làm việc cho một công ty đầy triển vọng như của Ông/bà.

Phần kết thư

Thank you for taking time to consider my application.

Cảm ơn Ông/bà vì đã dành thời gian đọc thư ứng tuyển của tôi.

I am available for contact and/or interview at anytime.

Tôi sẵn sàng để liên hệ hoặc phỏng vấn vào bất kỳ lúc nào.

If you wish to contact me, you can do so on (your phone number).

Nếu Ông/bà muốn liên hệ với tôi thì có thể liên hệ theo số…

Should you require further information, do not hesitate to contact me.

Nếu Ông/bà muốn biết thêm thông tin, xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi.

Please see CV attached (emails)/enclosed (letters).

Xin hãy xem CV đính kèm (nếu viết email)/gửi kèm (nếu viết thư).

Phần chữ ký

Look forward to hearing from you.

Tôi mong tin của Ông/bà.

Your sincerely!

Chào thân ái (trường hợp bạn đã biết tên người nhận và viết “Dear Mr/Mrs” ở đầu thư)

Your faithfully!

Kính thư (trường hợp trang trọng, bạn đã xưng hô “Dear Sir/Madam” ở đầu thư)

Bạn nên viết thật ngắn gọn nhưng đủ thông tin và trình bày tối đa trên khoảng 2/3 trang giấy. Chúc bạn thành công!

Theo Eslbuzz

Thuần Thanh

Xem thêm: Cách viết thư trang trọng trong tiếng Anh