Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

Chinese pensioner collects, sells rubbish to pay students’ fees

Cụ ông Trung Quốc nhặt rác giúp sinh viên đóng học phí

A retired Chinese soldier has helped help four college students with their tuition fees after spending years collecting rubbish and discarded items to sell, the Mirror Evening News reported.

Tờ Mirro Evening đưa tin: Một quân nhân nghỉ hưu người Trung Quốc đã giúp đỡ bốn sinh viên đại học chi trả học phí sau nhiều năm thu nhặt phế liệu để bán.

Eighty-six year old Wang Kunsen, who lives in Hangzhou in Zhejiang province, is well-known in his community for his routine over the past five years of riding on his bicycle at about midnight looking for scavenged goods.

Ông Vương Côn Sâm năm nay 86 tuổi, sống ở Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, rất nổi tiếng trong cộng đồng bởi thói quen đêm nào cũng đạp xe đi thu gom phế liệu trong năm năm trời.

“It’s true that I only get very little money from scavenging, but I’m already quite old and no one would employ me. If I want to help people, I can only earn some money by doing this”, Wang was quoted as saying.

“Đúng là số tiền mà tôi kiếm được từ việc thu gom phế liệu rất ít ỏi, nhưng tôi đã quá già và không ai thuê tôi làm việc. Nếu tôi muốn giúp đỡ mọi người, tôi chỉ có thể kiếm tiền bằng cách này.” – Ông Vương nói

Wang, who retired in 1993, said he got the idea of helping poor students after he saw a photograph years ago of a child who could not afford to go to school.

Ông Vương đã nghỉ hưu từ năm 1993, ông chia sẻ rằng ông có ý tưởng giúp đỡ những sinh viên nghèo sau khi ông thấy bức ảnh về một đứa trẻ không thể chi trả học phí để tới trường vào nhiều năm trước đây.

He was referred to a female undergraduate in 2012 from Changshan county in Zhejiang province who was struggling to pay her tuition fees. Wang decided to help and bought a bicycle to start scavenging for rubbish. He was later able to send the student 4,000 yuan (US$637) each year.

Vào năm 2012, ông được nghe câu chuyện của một nữ sinh đại học chưa tốt nghiệp ở huyện Thường Sơn tỉnh Chiết Giang, cô phải vật lộn với cuộc sống để có thể chi trả học phí của mình. Ông Vương đã quyết định giúp đỡ cô và mua một chiếc xe đạp để bắt đầu công việc thu nhặt phế liệu. Sau đó, hàng năm, ông đã có thể gửi một khoản tiền 4,000 nhân dân tệ (khoảng 637 USD) cho người nữ sinh này.

He was moved when the student sent him a photograph of her dressed in a graduation gown and thanked him for his support throughout the years, the report said.

Ông đã rất cảm động khi người sinh viên này gửi cho ông một tấm hình mà cô mặc trang phục tốt nghiệp và cảm ơn ông đã hỗ trợ cô trong những năm qua.

This later motivated Wang to support another three undergraduates from Zhejiang province. Wang has sent the trio over 25,000 yuan from his work.

Điều này đã khích lệ ông Vương để ông tiếp tục giúp đỡ ba sinh viên chưa tốt nghiệp khác ở tỉnh Chiết Giang. Ông đã gửi cả ba người số tiền 25,000 nhân dân tệ từ công việc của mình.

The pensioner said he only goes in search of discarded items at night because he did not want to “compete with real scavengers”.

Ông cũng nói rằng ông chỉ thu nhặt phế liệu vào ban đêm bởi ông không muốn “tranh giành miếng cơm manh áo với những người chuyên đi thu gom đồng nát.”

He added he was usually able to send two of the undergraduates about 400 yuan each per month.

Ông cho biết thêm ông thường xuyên gửi cho hai trong số ba sinh viên này khoản tiền 400 nhân dân tệ mỗi tháng.

Từ mới và cấu trúc:

soldier (n) /ˈsoʊl.dʒɚ/: quân nhân

tuition fees /ˈtuː.ən/ /fiː/: học phí

scavenge (v) /ˈskæv.ɪndʒ/: thu gom phế thải, nhặt rác

If S V (hiện tại đơn), S will/can/should S V: câu điều kiện loại 1 (giả thiết cho một hành động có thật ở hiện tại)

afford to: có khả năng làm gì

undergraduate (n) /ˌʌn.dɚˈɡrædʒ.u.ət/: sinh viên chưa tốt nghiệp

thank sb for: cảm ơn ai vì cái gì

be able to V: có khả năng làm gì

Theo Treasurereading.com

Thuần Thanh biên dịch