Bạn sẽ bật cười khi xem đáp án 10 câu đố tiếng Anh dưới đây, cùng thử sức ngay nhé!

I. Câu hỏi:

1. I have an eye but I cannot see. Who am I?

Tôi có một con mắt nhưng không thể nhìn. Tôi là cái gì? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

2. Why do birds fly in the sky?

Tại sao chim lại bay trên bầu trời? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

3. What shines all day and night?

Cái gì tỏa sáng cả ngày lẫn đêm?

4. I am horse, but I don’t eat hay and I cannot run. What am I?

Tôi là ngựa nhưng tôi không ăn cỏ và cũng không thể chạy. Tôi là con vật gì?

5. Who has four legs but doesn’t walk?

Có 4 chân mà không thể đi là gì? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

6. What has teeth but doesn’t bite?

Cái gì có răng mà không cắn? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

7. Why did Bill throw the clock out of the window?

Tại sao Bill ném đồng hồ ra cửa sổ? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

8. What comes once in a minute and twice in a moment?

Cái gì xuất hiện 1 lần 1 phút và 2 lần trong chốc lát? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

9. What has four eyes but can’t see?

Cái gì có 4 mắt mà không thể nhìn? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

10. It has cities but no houses, it has oceans but no water, it has forests but no trees, it has deserts but no sand. What is it?

Có thành phố mà không có nhà, có đại dương mà không có nước, có rừng mà không có cây, có sa mạc mà không có cát. Đó là gì? (Ảnh gốc: SNOTM blogs)

II. Đáp án:

1. Needle

2. Because they can’t walk on the sky

3. Sun

4. Seahorse

5. Chair

6. A comb

7. Because he wanted to see time fly

8. The letter M

9. M i s s i s i p p i

10. A map

Tuấn Anh