Hôm nay con bị ốm rồi

Bỏ ăn, bỏ cả đùa chơi, con nằm.

Hôm nay con bị ốm rồi / Bỏ ăn, bỏ cả đùa chơi, con nằm.
Hôm nay con bị ốm rồi / Bỏ ăn, bỏ cả đùa chơi, con nằm.

Bờ môi xinh bớt thắm hồng

Mồ hôi rịn trán, mẹ lòng quặn đau.

Thương con cha mắt quầng sâu,

Mẹ thêm sợi bạc trên đầu, con ơi.

Thương con cha mắt quầng sâu, / Mẹ thêm sợi bạc trên đầu, con ơi.
Thương con cha mắt quầng sâu, / Mẹ thêm sợi bạc trên đầu, con ơi.

Non cao bóng xế chân trời

Mẹ đi quá nửa cuộc đời truân chuyên.

Nhọc nhằn duyên nợ, nợ duyên

Con là thành quả yêu – tin đời – người.

Nhọc nhằn duyên nợ, nợ duyên / Con là thành quả yêu – tin đời – người.
Nhọc nhằn duyên nợ, nợ duyên / Con là thành quả yêu – tin đời – người.

Mẹ gom ánh lửa mặt trời

Dụm dành suốt thủa xuân thời cho con.

Mẹ gom ánh lửa mặt trời / Dụm dành suốt thủa xuân thời cho con.
Mẹ gom ánh lửa mặt trời / Dụm dành suốt thủa xuân thời cho con.

Kim Hạnh

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: