Thôi đừng nhớ, cũng đừng quên
Dẫu mười hẹn cũng chẳng nên hẹn gì
Ta nâng vạt áo đầm đìa
Tìm trong ngọn gió thổi về nơi nhau.

Ta nâng vạt áo đầm đìa / Tìm trong ngọn gió thổi về nơi nhau.
Ta nâng vạt áo đầm đìa / Tìm trong ngọn gió thổi về nơi nhau. (Ảnh: Phụ nữ Á Đông)

Lời đi trước người đi sau
Càng say lời hẹn càng đau lời tìm
Đầm trong mưa những nỗi niềm
Mắt ai trông đã ướt mềm cánh hoa.
Lang thang xuôi ngược gần xa
Quên bầy con sít cho ta lỡ lầm.

Lang thang xuôi ngược gần xa / Quên bầy con sít cho ta lỡ lầm.
Lang thang xuôi ngược gần xa / Quên bầy con sít cho ta lỡ lầm. Ảnh: True Love

Xem thêm:

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__

Ad will display in 09 seconds