Năm xưa tôi còn nhỏ
Ngày cắp sách tới trường
Tung tăng đùa bướm lượn
Lòng không một vấn vương…

Những ngày đông
Gió mưa rét buốt
Không chịu ở nhà
Đường trơn chẳng quản đường xa
Khóc đòi cho được mẹ già cõng đưa.

Ai qua bờ sông Nhuệ
Nhà tôi ở mãi cuối thôn
Sương chiều lấp lánh hoàng hôn
Ba gian nhà lá đã mòn nắng mưa
Mẹ già tần tảo sớm trưa
Vì con, kham khổ muối, dưa tháng ngày…

Năm xưa tôi còn nhỏ, ngày cắp sách tới trường… (Nguồn ảnh: zoovi.net)

Ai qua bờ sông Nhuệ
Có còn ông giáo năm xưa
Tuổi già tóc đã bạc phơ
Mà lòng vẫn trẻ ngày thơ năm nào…

Ai qua bờ sông Nhuệ
Có nhớ hàng cây rợp bóng bàng xanh
Dòng sông nước chảy thanh bình
Chiều êm dịu quá gió lành reo vui

Đẹp sao sông nước ta ơi!
Những chiều tắm mát tôi bơi xuôi dòng
Ra đi dù đã bao đông
Mà tôi còn mãi nặng lòng quê hương

Xa rồi quê mẹ mến thương
Xa quê ta vẫn tìm đường thăm quê…

Ai qua bờ sông Nhuệ, có nhớ hàng cây rợp bóng bàng xanh (Nguồn ảnh: plo.vn)

Vũ Hải