Theo chân Đức Sáng Thế
Các Thần xuống trần gian
Qua tầng tầng lớp lớp
Không gian và thời gian

Chịu bao nhiêu khổ nạn
Rơi vào tỉnh vào mê
Trong xác thân nhân thế
Tu Đức, Tâm trở về

Ảnh: DKN.TV

Tự tỏa Đức chói sáng
Cứu vớt mọi chúng sinh
Ra khỏi vòng hoại diệt
Với tấm lòng bao dung

Với Thiện, Chân và Nhẫn
Muôn loài hoàn thiện Tâm
Trái Đất sẽ nguyên vẹn
Vì nơi đây có Thần…

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__

Ad will display in 09 seconds