Thèm làm con đò nhỏ,
Cắm sào trước vườn chanh,
Trắng cũng vừa ra nụ,
Bà ba vừa mong manh…

Lục bình dềnh một chỗ,
Phù sa đỏ một dòng …

Thèm một chấm hoa khế,
Tang tảng Tết bên sông,
Một đêm mơ huyền diệu,
Cõi Tiên về. Có? Không?

Thèm một chấm hoa khế. Tang tảng Tết bên sông. (Ảnh: Pinterest.com)

Thèm bước chân nhẹ hẫng,
Dưới lá khô xạc xào,
Một cành xanh mươn mướt,
Hai hoa trắng xôn xao,

Trắng như là kỷ niệm,
Trắng như là thương nhau,
Trắng như không thể trắng,
Hương hồn nhiên trao nhau…

Thèm tấm ảnh hôm nay,
Vời kiêu sa đài các,
Nhập vào dáng ngày xưa,
Áo quần nhàu phai bạc…

Nhập vào dáng ngày xưa. Áo quần nhàu phai bạc…(Ảnh: Pinterest.com)

Thèm nhìn hai chiếc lá,
Đỏ ối vừa mới rơi,
Cả hai vừa nhìn thấy,
Bỗng xanh lại mới tươi,

Lá xoay như phép lạ,
Bỗng reo vút lên trời…

Anh Vũ

Xem thêm: