Thệ ước buổi nào có nhớ chăng
Bước chân hạ xuống cõi hồng trần
Mê mờ lạc lối, đường bi lụy
Vật lộn bon chen, tình – hận – danh? 

Mê mờ lạc lối, đường bi lụy. Vật lộn bon chen, tình – hận – danh? (Ảnh: Pinterest.com)

Trải muôn nghìn kiếp nơi thế gian
Đến đến đi đi chẳng từ nan…
Chính Pháp, Sư phụ hằng cứu độ
Thế nhân tỉnh mộng, đón thuyền vàng…

Chính Pháp, Sư phụ hằng cứu độ. Thế nhân tỉnh mộng, đón thuyền vàng… (Ảnh: Minghui.org)

Tỉnh mê, tu luyện về nhà nhé
Thiên quốc quê mẹ đang ngóng trông
Người con xa xứ, hồng trần lạc
Vạn năm chìm đắm, hoàn nguyện mong… 

Phạm Thủy