Thăm miền sỏi sắt Tân Cương
Sương lăn nón trắng để vương đến giờ…
Nghiêng đồi hái lá mộng mơ
Bóng lồng trong bóng hai bờ chon von

Tân Cương còn ấm lối mòn
Đời cha truyền nối đời con giữ nghề
Có thương thì mới tìm về
Có yêu hương lá mới mê mẩn lòng

Thăm miền sỏi sắt Tân Cương, sương lăn nón trắng để vương đến giờ… (Nguồn ảnh: picsunday.com)

Tình em dòng suối vắt trong
Như thương đợi nhớ, như mong đợi ngày
Chè thơm chín lửa bàn tay
Quay tròn vân tuyết phủ đầy gió sương.

Nỗi niềm say với Tân Cương
Uống khao khát đắng để vương ngọt ngào.

Tình em dòng suối vắt trong, như thương đợi nhớ, như mong đợi ngày (Nguồn ảnh: farwestchina.com)

Sao Khang