Suốt một đời đưa đón khách qua sông…
Ai còn nhớ người lái đò thầm lặng?
Vẫn ngược xuôi, dù gió mưa hay nắng!
Tiễn người đi… biền biệt chẳng về thăm?.

Suốt một đời đưa đón khách qua sông… Ai còn nhớ người lái đò thầm lặng? (Ảnh: libratravel.vn)

Dẫu thời gian… có làm bạc mái đầu…
Miền ký ức chẳng bao giờ phai nhạt!
Bỗng trong lòng một nỗi buồn man mác,
Giữa trăm vạn nẻo đường nhớ cố hương!

Ngọc Đoan

Từ Khóa: