Hoa rụng trong khe vắng
Chim rừng ngủ giật mình
Trong tuyết dày đêm trước
Đào hoa nụ rung rinh.

Trong tuyết dày đêm trước. Đào hoa nụ rung rinh. (Ảnh: pinterest.com)

Suối thiên thai ảo mờ
Khách tục nào bén mảng
Thông gọi gió vu vơ
Núi vờn sương lãng đãng.

Thông gọi gió vu vơ. Núi vờn sương lãng đãng (Ảnh: pinterest.com)

Vó câu đêm khấp khểnh
Người đi dứt nỗi nhà
Không vầng trăng tiễn biệt
Mưa lạnh thấm thềm hoa.

VN

Xem thêm:

Từ Khóa: