Dây trời, dây đất, dây người
Bầu tròn rung lắng sắc lời linh thiêng?
Cây đàn tính điệu hát then
Cao Bằng non nước lạ quen bao đời?

Gảy sông Gâm khúc chơi vơi
Thiết tha uốn núi lượn đồi Bằng Giang?
Dập dồn cuộn thác sông Năng
Sông Neo, sông Hiến thì thầm tiếng tơ?

Áo chàm chạm thực vào mơ
Âm dương đôi ngả chiều mờ mịt sương?
Thanh cao điệu thấp đưa đường
Nhịp đời dài ngắn dặm trường xa xăm?

Ảnh: Tuổi Trẻ thủ đô

Qua Nguyên Bình tới Thạch An
Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Phục Hòa?
Ngang Trà Lĩnh ghé thăm nhà
Thông Nông, Trùng Khánh mây sà xuống mây?

Quảng Yên, Bảo Lạc nắng rây
Hòa An hồn gió biết ngày nào nguôi?
Buồn vui then rủ về trời
Tiếng đàn tính chắp lụa người cùng bay…

Trang Thanh

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||04fa192d0__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: