Em có nghe bước xuân
Rộn ràng thềm hoa cỏ
Nồng nàn nơi đầu gió
Man mác thoảng thinh không

Em có nghe tình xuân
Lún phún giọt mưa nhỏ
Lâng lâng tỏa đây đó
Ấm áp đời bao dung

Em có nghe tình xuân, lún phún giọt mưa nhỏ (Ảnh: quwenge.com)

Xuân về khắp non sông
Chim ríu ran đầu ngõ
Hân hoan đào mai nở
Cung đàn luyến ngân nga

Thêm yêu người thiết tha
Sức xuân tràn muôn ngả
Búp non này chồi lá
Xanh ngời khúc hoan ca

Hân hoan đào mai nở / Cung đàn luyến ngân nga (Ảnh: vantho.net)

Em có nghe mùa xuân
Thầm thì bao ước vọng
Thỏa bao ngày trông ngóng
Đất trời chợt bâng khuâng.

Nguyên Trân