Đợi tháng giêng đã tháng hai
Mưa phùn rây trắng sương vài luống khoai?
Đợi như chỉ để đợi ai
Trong lòng em vẫn ngóng ai xuân thì?

Đợi ai, ai đợi, đợi gì
Mây đang đến, nắng vừa đi qua đường?
Đợi chi núi mến sông thương
Biển chờ con sóng bình thường bởi tin?

Đợi vô hình, đợi hữu hình
Gió vô tình đợi vô tình mưa rơi?
Tóc bay sợi mỏi cuối trời
Chi bằng tâm nguyện làm người thiện lương…

Clip hay: Triệu đoá hồng – Câu chuyện tình yêu bất hủ

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__

Ad will display in 09 seconds