Như một người đi mải miết
Không ngoái lại nhìn
Chỉ đến khi mệt mỏi
Dừng chân lại
Nghỉ…
Lạc vào mùa thu!

Ta đã từng đi qua những chặng đường xa
Chợt nghỉ lại mới biết mình lầm hướng
Nghỉ không yên,
Đi không đến
Con đường dài ngờm ngợp gió heo may…

Đành chia
Mùa thu thành hai nửa
Ta nấp vào nửa cuối
Trong cái lạnh giao mùa…

Hồng Oanh

Xem thêm: