Không muối xát đã xót đêm
Chưa nhớ ai đã ruột mềm như dưa
Nắng chưa ngún cháy dở mùa
Heo may thu đã một thưa vắng người

Nắng ướt thì phơi lên trời
Mắt ai phơi ướt lên vai kiếp người 
Phơi gần lên cái xa xôi 
Phơi vui lên miệng nụ cười không vui

Phơi mất mát lên ngậm ngùi
Phơi đất lấm láp lên trời trắng mây
Phơi mê đắm lên ngất ngây 
Phơi không gì cả lên dây tháng ngày

Ai phơi lạnh cánh chim bay
Để ai phơi áo heo may lên đời 
Ai đem số phận ra phơi 
Nhặt lên bóng nắng cuối trời chưa hong...

Clip hay: Bài hát: Khoảnh Khắc tìm Về:

videoinfo__video3.dkn.tv||b5f38a62e__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: