Trung Hoa cổ đại có một nhân vật truyền kỳ, tinh thông đoán mệnh, binh pháp thao lược và tung hoành biện thuật, đó chính là Quỷ Cốc Tử. Hơn 2000 năm nay, các nhà Binh pháp gia đều tôn Quỷ Cốc Tử là Thánh nhân, Tung hoành gia tôn ông là thủy tổ, người xem mệnh bói toán tôn ông là tổ sư gia, Đạo giáo tôn ông là Vương Thiền lão tổ. Trong số các nhân vật trong lịch sử rất khó tìm được người thứ 2 có sở hữu những danh hiệu này.

Người đời sau nói rằng Khổng Tử có tới 3 ngàn đệ tử và 72 trò giỏi. Còn Quỷ Cốc Tử chỉ có các học trò như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Thương Ưởng, Lã Bất Vi, Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn, Cam Mậu, Nhạc Nghị, Mao Toại. Tuy nhiên mỗi người học trò của Quỷ Cốc Tử đều gây dựng được tiếng tăm một vùng, lưu danh thiên cổ. Điều này cho thấy, Quỷ Cốc Tử phải là người có trí tuệ như thế nào mới đào tạo ra những nhân vật ưu tú như vậy? 

Dưới đây là 5 câu nhìn thấu lòng người của Quỷ Cốc Tử: 

Câu thứ nhất: Xem người giàu có làm những gì

Trên thế giới có rất nhiều người giàu có nhưng lại có ít người biết cách tiêu tiền. Nhìn cách người này sử dụng đồng tiền của họ có thể thấy được giá trị của anh ta. Có câu nói rằng: “Quân tử trọng nghĩa khinh tài, tiểu nhân xem tài như mạng”. Dù sao tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết chẳng mang theo. Do vậy, cần có cái nhìn chính xác về giá trị của đồng tiền. Thế nên nhìn cách anh ta sử dụng tiền có thể thấy giá trị chính xác của người này. Con người không thể sống mà không có tiền nhưng cũng không thể làm tất cả chỉ vì tiền. 

Câu thứ 2: Xem họ làm gì lúc nghèo hèn túng quẫn 

Nhiều người thường quên nguyên tắc sống của mình khi túng quẫn. Nếu họ tuân thủ nguyên tắc sống của bản thân thì sẽ không có nhiều tham quan hay những kẻ hành nghề trộm cắp cướp bóc. Nếu bạn có những người bạn quên nguyên tắc sống mà làm việc trái với lương tri và luật pháp thì nên bớt kết giao với họ. 

Câu thứ 3: Xem họ đối đãi với thân nhân như thế nào 

Môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của một người. Có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Sống trong môi trường tốt, một người sẽ phát triển tốt về mọi phương diện. Tuy nhiên, sống trong môi trường xấu sẽ dần khiến người ta trở nên sa đọa hư hỏng. Lịch sử Trung Hoa có một nhân vật rất nổi tiếng là Mạnh mẫu tam thiên, 3 lần chuyển nhà vì con. Bà biết môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của một người. Do vậy muốn biết người này có thành tựu gì cần xem họ ở cùng với ai và thương kết giao với ai. 

Điển cố “Mạnh mẫu tam thiên” cho thấy mẹ của Mạnh Phu Tử coi trọng tác động của môi trường đối với một người như thế nào.

Câu thứ 4: Nhìn xem họ tiến cử ai khi làm quan lớn 

Đối với một người làm quan lớn, lúc có quyền lực, hãy xem người này tiến cử ai làm quan. Nếu anh ta đề cử người có tài năng thì cho thấy người này là vị quan thanh liêm, công chính. Nếu như anh ta đề cử người lười nhác ham chơi thì cho thấy người này cũng là vị quan bất tài vô dụng. Trung Quốc có một nhân vật nổi tiếng thanh liêm công bằng chính là Địch Nhân Kiệt. Ông không vì thân thích mà tiến cử, cũng không vì là địch thủ mà tránh né nâng đỡ. Hành động của ông khiến người người kính nể. 

Câu thứ 5: Nhìn vào sự hiếu thuận khi họ giàu có

Ở Trung Quốc cổ đại, lòng hiếu thảo được xem là rất quan trọng. Thời đó có nhiều nhân vật nổi tiếng về lòng hiếu thảo như: Đổng Vĩnh bán mình để lấy tiền chôn cất cha, Tử Lộ cõng mẹ đi trăm dặm, Hoàng Hương quạt nồng ấp lạnh. Nếu anh ta là bậc phú hào, đôi khi chúng ta cũng cần phải nhìn xem họ có hiếu thuận hay không. Nếu anh ta là kẻ bất hiếu thì không nên kết giao. 

Theo Secretchina
San San biên dịch