Chỉ với một ngọn nến và một số vật dụng đơn giản như cốc, thìa, thanh sắt bạn có thể làm nhiều thí nghiệm để quan sát các hiện tượng vật lý như nến xoay vòng, tạo ngọn lửa từ cột khói, …

Video:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Quý Khải