Từ mai, các cơ quan nhà nước của tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ thay đổi khung giờ làm việc, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Ngày 4/9, Dân Trí đưa tin, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành thông báo số 234/TB-UBND về việc thay đổi giờ làm việc, áp dụng từ ngày 5/9.

Cụ thể thời gian thay đổi như sau: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (thay cho giờ cũ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút), buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thay cho giờ cũ từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

Giờ làm việc trên sẽ được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Báo Tài nguyên & Môi trường đưa tin, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục gồm các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của địa phương thì không thay đổi, giữ nguyên mốc giờ cũ.

Theo ý kiến một số công chức, viên chức tại Huế, giờ làm việc mới sẽ thuận lợi hơn do phù hợp với điều kiện sinh hoạt gia đình khi đưa đón con cái đi học, đỡ tắc đường vào buổi sáng hơn.

Tổng Hợp