Các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều thách thức, thể hiện qua việc tính cạnh tranh, thanh lọc của thị trường trong 7 tháng đầu năm diễn ra rất mạnh mẽ.

Báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm 7,8% so với tháng trước, còn 11.262 doanh nghiệp. Tương tự, số vốn đăng ký của các doanh nghiệp này cũng giảm 7,6%, xuống mức 122.097 tỷ đồng.

Trong khi đó, số doanh nghiệp từng ngừng hoạt động trước đây, tháng này quay lại kinh doanh là 2.970 doanh nghiệp, tăng 9% so với tháng 6.

Tuy nhiên, trong tháng 7/2018 cũng có 2.442 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 7,3% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 5.530 đơn vị, giảm 14,7%; còn số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.085 doanh nghiệp, giảm 1%.

Tuy vậy, tương quan giữa các doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động, giải thể trong so sánh với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại làm dấy lên lo ngại. Cụ thể, tổng số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc rời bỏ thị trường là 9.057 doanh nghiệp, bằng 80,4% số doanh nghiệp thành lập mới.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tình hình doanh nghiệp đăng ký mới có vẻ khả quan hơn. Cụ thể, đến nay Việt Nam có 75.793 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 771.064 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp thành lập mới nổi bật ở ngành kinh doanh bất động sản, với mức tăng 43,9%; sản xuất phân phối điện, nước, gas và y tế, hoạt động trợ giúp xã hội tăng 24,9%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 24,6%.

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tập trung phần lớn ở các ngành: kinh doanh bất động sản với 232.991 tỷ đồng, chiếm 30,2% trên tổng số vốn đăng ký. Tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 113.613 tỷ đồng, chiếm 14,7%; xây dựng với 110.502 tỷ đồng, chiếm 14,3%; và công nghiệp chế biến, chế tạo với 80.426 tỷ đồng, chiếm 10,4%.

Cùng diễn biến tích cực hơn, trong 7 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 18.696 doanh nghiệp, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng đang chứng kiến nhiều hơn số doanh nghiệp gặp khó khăn.

Trong 7 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 19.994 doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 39.916 doanh nghiệp, tăng 45,6%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.714 doanh nghiệp, tăng 16,7%.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định những con số trên cho thấy bối cảnh kinh tế mới mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều thách thức hơn cho doanh nghiệp, thể hiện qua tính cạnh tranh, thanh lọc của thị trường đang diễn ra rất mạnh mẽ.

Vỹ An