Mặc dù số doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn tăng, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tiếp tục ở mức cao, bằng khoảng 4/5 số doanh nghiệp thành lập mới.  

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), có 11.637 doanh nghiệp được thành lập mới tại Việt Nam trong tháng 11 với số vốn đăng ký 118.420 tỷ đồng, tăng 6,5% về số doanh nghiệp và 7,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, Việt Nam ghi nhận 121.248 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.234.372 tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và 9,1% về số vốn so với cùng kỳ.

Như vậy, bình quân mỗi doanh nghiệp mới ra đời trong 11 tháng đầu năm 2018 có số vốn đăng ký 10,2 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Về số lao động, báo cáo cho thấy các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm nay tuyển dụng 1.107.105 nhân sự, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung cho nền kinh tế Việt Nam trong 11 tháng đạt 3.432.598 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 1.234.372 tỷ đồng là từ các doanh nghiệp thành lập mới và 2.198.226 tỷ đồng là từ việc đăng ký tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Ngoài các doanh nghiệp mới, Việt Nam còn có 31.869 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

cu 5 doanh nghiep thanh lap moi co 4 doanh nghiep giai the ngung hoat dong
Tình hình thành lập doanh nghiệp mới năm 2018. (Nguồn: Bộ KH&ĐT)

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể, tương đương gần 81% doanh nghiệp thành lập mới.

Cụ thể, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản trong 11 tháng là 97.869 đơn vị. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 25.977 đơn vị, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2017; doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 57.131 đơn vị, tăng 64%.

Riêng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng là 14.861 doanh nghiệp, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Minh Tuệ