Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sẽ tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức kịch khung cho phép là 4.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên kịch trần 2.000 đồng/lít, nếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua.

Trong dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính công bố ngày 22/2 để lấy ý kiến góp ý, cơ quan này đề xuất đồng loạt tăng thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu.

Đối với xăng, Bộ Tài chính đề xuất tăng kịch khung từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít. Đối với mặt hàng dầu diesel, Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng thêm 500 đồng thuế lên mức kịch trần 2.000 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu madút, dầu nhờn và mỡ nhờn cũng được đề nghị tăng 1.000 đồng/lít so với hiện nay.

Biểu thuế bảo vệ môi trường với một số hàng hoá

Đơn vị tính: VND

Hàng hoá Mức hiện hành Mức đề xuất
Xăng (trừ ethanol) 3.000 4.000
Dầu diesel 1.500 2.000
Dầu madút 900 2.000
Dầu nhờn 900 2.000
Mỡ nhờn 900 2.000

Lý giải cho đề xuất tăng mạnh thuế môi trường này, Bộ Tài chính cho rằng vì mức thuế nhập khẩu xăng dầu từ các nước đang được cắt giảm mạnh nên đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, đặc biệt là xăng dầu nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Cụ thể xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Asean và Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn (trên 60%), theo Vietnamnet.

Với phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên, Bộ Tài chính tính toán tổng số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến khoảng 57.312 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 15.684,2 tỷ đồng mỗi năm.

Vietnamnet dẫn số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2017 khoảng 150.810 tỷ đồng, bình quân khoảng 25.135 tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng khoảng 1,48-4,27% tổng thu ngân sách nhà nước và khoảng 0,34-0,98% GDP hàng năm.

Tính toán tác động đối với giá bán của việc tăng thuế môi trường xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì thuế bảo vệ môi trường là một trong các yếu tố cơ bản cấu thành giá cơ sở. Chính vì vậy, với phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tăng 1.000 đồng/lít đối với xăng sẽ làm giá bán xăng dầu tăng lên. Cụ thể, đối với xăng, tỷ lệ tăng thuế bảo vệ môi trường trong giá bán khoảng 4,9%, đối với dầu diesel khoảng 3,2%, đối với dầu mazut khoảng 8,9%, đối với dầu nhờn khoảng 0,6% và đối với mỡ nhờn khoảng 2,3%.

Theo Bộ Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam cơ bản đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN.

Bộ Tài chính dự kiến tăng biểu thuế bảo vệ môi trường theo dự thảo này từ ngày 1/7, theo VnExpress.

Nguyễn Trang