Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, giá điện cho nhóm khách hàng sử dụng sinh hoạt vẫn gồm 6 bậc có mức giá tăng dần.

Dự thảo nêu rõ quy định chi tiết về giá điện bán lẻ cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Trong đó, đáng chú ý là giá điện bán lẻ cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt vẫn gồm 6 bậc có mức giá tăng dần được như trước đây. Các hộ nghèo theo tiêu chuẩn sẽ được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng tương đương với mức sử dụng 30 số điện/tháng theo giá điện hiện hành.

6 bậc tính được quy định như cũ, cụ thể:

  • Bậc 1, từ 0-50 “số” có mức giá bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân;
  • Bậc 2, từ 51-100 “số” giá bằng 95% giá bán lẻ điện bình quân;
  • Bậc 3, từ 101-200″số” giá bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân;
  • Bậc 4, từ 201-300 “số” giá bằng 138% giá bán lẻ điện bình quân;
  • Bậc 5, từ 301-400 “số” giá bằng 154% giá bán lẻ điện bình quân;
  • Bậc 6, từ 401 “số” trở lên có giá bằng 159% giá bán lẻ điện bình quân.

So sánh mức giá trong biểu giá điện mới tính theo tỉ lệ với giá điện bình quân có thể thấy, không có nhiều thay đổi trong giá điện sinh hoạt như cách tính trước đó. Theo biểu giá điện cũ, mức giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định cụ thể từ 1.484-2.587 đồng/kWh.

Nhận xét về biểu giá điện mới này, nhiều chuyên gia cho rằng, biểu điện gồm 6 bậc như hiện nay là tương đối dày, cần thu hẹp số nhóm và tăng khoảng cách tính “số” điện giữa các nhóm. Bên cạnh đó, mức giá lũy tiến cũng chưa đồng nhất tại các bậc, gây ra sự thiếu công bằng giữa các nhóm sử dụng điện.

Nêu ý kiến về bản dự thảo này, anh Nguyễn Mạnh Thắng (Đống Đa) cho biết, việc chia giá điện theo các bậc khác nhau này có nhiều bất tiện, đặc biệt, có thể gây ra hiện tượng tham nhũng cho các cán bộ quản lý điện.

Lấy ví dụ cho vấn đề này, anh Thắng có đưa ra dẫn chứng về việc một số hộ dân có quen biết với các cán bộ quản lý điện tại địa phương đã được “tách” công tơ, chia 2 hợp đồng nhằm hưởng được mức giá điện thấp hơn.

Khôi Minh