Một chiêu: kéo áo, vít vai
Hai chiêu: ăn vạ nằm dài giữa sân
Ba chiêu: xoạc bóng kê chân
Bốn chiêu: vờ ngã đòi ăn phạt đền

Năm chiêu: che dưới, đỡ trên
Sáu chiêu: tăng tốc như tên, ghi bàn
Bảy chiêu: phá bóng an toàn
Tám chiêu: co cụm về sân bên mình.

Một chiêu: kéo áo,vít vai. Hai chiêu: ăn vạ nằm dài giữa sân. (Ảnh: Meleke.com)

Chín chiêu: “chặt sắt, chém đinh”
Mười chiêu: chơi bóng cố tình dùng tay.

Đội bạn dù đá rất hay
Nhưng cũng thất thủ dưới tay đội mình!

Chín chiêu: “chặt sắt, chém đinh”. Mười chiêu: chơi bóng cố tình dùng tay. (Ảnh: Newyorker.com)

Một fan hâm mộ túc cầu