Có 10 chiêu để thắng

Khác 10/07/18, 10:10

Một chiêu: kéo áo, vít vai Hai chiêu: ăn vạ nằm dài giữa sân Ba chiêu: xoạc bóng kê chân Bốn chiêu: vờ ngã đòi ăn phạt đền Năm chiêu: che dưới, đỡ trên Sáu chiêu: tăng tốc như tên, ghi bàn Bảy chiêu: phá bóng an toàn Tám chiêu: co ...

End of content

No more pages to load