Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều người muốn học tiếng Anh. Tuy nhiên, trong lớp học, có thể bạn chưa từng được nghe tới những sự thật thú vị (fun facts) sau đây về tiếng Anh, đây cũng là một cách hấp dẫn để bạn nhớ các từ vựng nhanh hơn bạn tưởng và khiến bạn có thêm hứng thú để học ngôn ngữ này.

  • Let’s tell you about an unusual word. It is one of the few very last words in any dictionary, it is ‘zyzzyva’, it is an insect which is very destructive for plants.

Một từ đặc biệt trong tiếng Anh là ‘zyzzyva’. Đây là một trong số ít những từ nằm phía cuối của từ điển và mang nghĩa là một loại côn trùng gây hại cho thực vật

  • The shortest word containing all five main vowels is ‘eunoia’, meaning ‘beautiful thinking’ or a state of normal mental health

Từ ngắn nhất trong tiếng Anh bao gồm 5 nguyên âm là ‘eunoia’. Từ này có nghĩa là suy nghĩ tốt đẹp hoặc một trạng thái thần kinh ổn định.

  • The longest word with only one vowel is ‘strengths’ (9 letters long)

Từ tiếng Anh dài nhất chỉ với duy nhất một nguyên âm là ‘strengths’ (sức mạnh)

  • The longest word with all the letters in alphabetical order is ‘almost’.

Từ tiếng Anh dài nhất với tất cả các kí tự được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái là ‘almost’ (hầu như, gần như).

  • The first letters of the months July through to November spell JASON

Tất cả các kí tự đầu tiên của tên tháng từ tháng bảy đến tháng mười một ghép lại thành chữ JASON. (July, August, September, October, November)

  • The oldest word in the English language is ‘town’

Từ tiếng anh cổ nhất là ‘town’ (thành phố, phố).

  • The word “set” has the most number of definitions in the English language.

Từ “set” là từ có nhiều nghĩa nhất trong từ điển tiếng Anh.

  • The adjective awkward is based on the Old Norse afugr, meaning ‘turned the wrong way around’. In this sense, it could be applied, for instance, to an animal that was on its back and was unable to get up.

Tính từ ‘awkward’ (lúng túng, ngượng ngùng) được tao ra dựa trên một từ Nauy cổ là ‘afugr’, từ này có nghĩa là thực hiện một việc gì đó không đúng cách. Ví dụ ta có thể dùng từ này để nói về hành động khi một con vật bị lật ngược lên và không thể ngồi dậy được (con rùa)

  • Only 3 words in the English language end in “ceed”: proceed, exceed and succeed.

Chr có 3 từ trong tiếng Anh kết thúc với đuôi “ceed” là proceed (tiếp tục, tiến lên), exceed (vượt trội) and succeed (thành công).

  • Daisy is a contraction of ‘day’s eye’

Daisy (hoa cúc) được đặt theo ý nghĩa “day’s eye” vì hoa này thường mọc lúc mặt trời mọc khi một ngày bắt đầu.

Yến Nga

Xem thêm: