judge (v) — /’ʤʌdʤ/ — xét, xét đoán, đánh giá
appearance (n) — /ə’piərəns/ — bề ngoài, thể diện
under (prep) — /’ʌndə/ — dưới, ở dưới
poor (adj) — /puə/ — nghèo, bần cùng

Do not judge by appearances; a rich heart may be under a poor coat. ~Scottish Proverb

Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bởi lẽ một trái tim bao la có thể được ẩn giấu dưới tấm áo choàng nghèo khó.

Từ Khóa: