Trong bài học này chúng ta sẽ học về cách hỏi về sở thích của một người mà không cần sử dụng từ “hobby” hay “hobbies” (sở thích) trong câu hỏi.

Chúng ta có thể đã thấy câu hỏi “Do you have any hobbies?” hoặc “What are your hobbies?” trong một số tài liệu tiếng Anh trước đây.

Tuy nhiên những người Mỹ bản ngữ không bao giờ dùng từ “hobbies” cho những câu hỏi về sở thích. Có những cách tự nhiên hơn để hỏi câu hỏi tương tự về sở thích là:

“What do you do for fun?” (Bạn thích làm gì?)

Hoặc cũng có thể là

“What do you do in your free time?” (Bạn làm gì vào thời gian rảnh?)

Vậy chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào?

Chúng ta hãy học theo cách người bản ngữ thường làm. Cách tốt nhất để trả lời đó là:

“I like to…” hoặc chỉ là “I like…” Theo sau là những việc bạn thích làm.

Ví dụ nếu bạn thích xem phim bạn có thể trả lời là: “I like watching movies.”

Hoặc “I like to watch movies.” (Tôi thích xem phim.)

Hoặc “I like to play golf.”, “I like playing golf.” (Tôi thích chơi gôn.)

Bạn còn có thể nhấn mạnh mức độ thích của bạn với hành động đang nói tới bằng cách thêm trạng từ “really” (thực sự) vào trước động từ chính “like”.

Ví dụ “I really like watching movies.” (Tôi thực sự rất thích xem phim.)

Hoặc nếu bạn muốn thể hiện thái độ nhẹ nhàng, không thực sự quan tâm bạn có thể sử dụng cụm từ “kind of”.

Ví dụ “I kind of like watching TV.”

Nếu bạn không có sở thích nào đặc biệt hoặc không muốn nói ra cụ thể, cách tốt nhất để trả lời là:

“I like hanging out with my friends and stuff like that.” (Tôi thích làm mấy việc như đi chơi với bạn bè chẳng hạn.)

Yến Nga (dịch)