Khi lãng phí đồ ăn, bạn không chỉ bỏ phí tiền bạc mà gây ra gánh nặng cho môi trường phải tiếp nhận và xử lý những thực phẩm đó. Bạn có biết hằng ngày chúng ta đã lãng phí đồ ăn như thế nào không? Hãy cùng xem video sau nhé!

videoinfo__video3.dkn.tv||219ceec41__

Ad will display in 09 seconds

Every single day, an average person eats 1800 grams. In the entire world, that’s about 14 billions kg per day or 160,000 kg of food every second. But there’s a problem…about one third of the food we eat get waste or thrown away. That’s about 4.6 billion kg of food. According to the world data, if wasted food is managed properly, it can be feed 2 billion people daily and eliminated the world hunger.

  • one third: 1/3
  • according to: theo như
  • S can be pII: cấu trúc bị động của can

Mỗi ngày, một người ăn khoảng 1.800 gram thực phẩm. Toàn thế giới tiêu thụ khoảng 14 tỷ kg mỗi ngày hay 160.000 kg thực phẩm mỗi giây. Nhưng có một vấn đề…khoảng 1/3 lương thực bị lãng phí hoặc bị bỏ đi, tương đương với 4.6 tỷ kg thực phẩm. Theo nguồn dữ liệu thế giới, nếu lượng thức ăn lãng phí này được quản lý hợp lý, nó có thể nuôi sống 2 tỷ người mỗi ngày và nạn đói sẽ bị xoá bỏ.

Ảnh: Foodstutorial.org

Câu chuyện tham khảo:

Don’t ever waste your food – Đừng bao giờ lãng phí đồ ăn

Once upon a time there was a boy named Arjun lived with his parents. His father was a farmer and mother was a housewife. One day his father went to the market and brought groceries and vegetables for the home. He brought a bag with full of rice. As soon as he came home, Arjun’s mother emptied the bag of rice in the rice box she kept on the kitchen. When she did that, she dropped a few rice grains on the ground by mistake.

  • full of: đầy 
  • as soon as: ngay sau khi
  • by mistake: vô ý, không cố tình

Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé tên Arjun sống cùng với bố mẹ. Cha cậu là một nông dân và mẹ cậu là người nội trợ. Một ngày nọ, cha cậu đi chợ mua đồ tạp hóa và rau cho cả nhà. Ông mua một túi gạo đầy. Ngay khi cha cậu về nhà, mẹ của Arjun đổ gạo vào chiếc thùng đựng gạo mà bà để trên bếp. Khi bà làm điều đó, bà đã vô tình đánh rơi một vài hạt gạo xuống đất.

When Arjun’s mother went to put the rest of the groceries aside, Arjun thought he should help his mother clean up the floor. He took a tray and tried to clean up the rice grains from the floor. When he got ready to throw the grains in the trash, his mother stopped him. She said, “My dear son, you should not waste these grains”. Arjun asked, “We have full box of rice, why shouldn’t I throw these waste rice in the trash? You told that not to eat anything from the ground”.

  • should V: nên làm gì
  • try to V: cố gắng làm gì
  • help sb do st: giúp ai làm gì

Khi mẹ của Arjun đặt phần còn lại của đồ tạp hóa sang một bên, Arjun nghĩ rằng cậu nên giúp mẹ dọn dẹp sàn nhà. Cậu lấy một cái khay và cố gắng dọn sạch những hạt gạo trên sàn. Khi Arjun định ném những hạt gạo đó vào thùng rác, mẹ cậu đã ngăn lại. Bà nói: “Con trai yêu quý của mẹ ơi, con không nên lãng phí những hạt gạo này”. Arjun hỏi mẹ: “Chúng ta đã có một thùng gạo đầy rồi, tại sao chúng ta không nên vứt những hạt gạo này vào thùng rác ạ? Mẹ đã bảo không được ăn thứ gì đã rơi xuống mặt đất mà”.

His mother explained, “God gives us rice to cook and eat. Every grain has to be eaten by some one. When a grain is taken out of its husk, it has to be consumed by a hungry soul”.

Mẹ cậu giải thích: “Chúa ban cho chúng ta những hạt gạo để nấu lên rồi ăn. Mỗi hạt gạo đều phải được ăn. Khi một hạt gạo được lấy ra khỏi vỏ trấu, nó phải được ăn bởi một ai đó lúc đói”.

Ảnh: cinarkoleji

“But mother, this is just a handful of rice and I don’t think it can be satisfy anyone’s hunger.” His mother said, “Come with me I will show you”. She took the rice grains to the top of the floor and kept in a corner. Sometimes later pigeons and crows started flying towards Arjun’s home. They ate all the grains peacefully.

  • start Ving: bắt đầu làm gì

Cậu đáp lại: “Nhưng mẹ ơi, đây chỉ là một nắm gạo thôi, con không nghĩ nó có thể thỏa mãn cơn đói của bất kỳ ai”. Mẹ cậu nói: “Đi với mẹ, mẹ sẽ chỉ cho con điều này”. Mẹ cậu mang những hạt gạo để lên một góc ở mái nhà. Một lúc sau, những chú chim bồ câu và quạ bắt đầu bay về phía nhà của Arjun. Chúng ăn tất cả các hạt này một cách thật yên bình.

Arjun was astonished to see the entire grains eaten by the birds. He became happy and from that day onward he never wasted any food.

Arjun đã rất ngạc nhiên khi thấy những chú chim ăn tất cả các hạt gạo. Arjun trở nên hạnh phúc và kể từ đó trở đi, cậu không bao giờ lãng phí bất kỳ đồ ăn nào.

Moral:

Every single grain important in our life. So don’t waste food at all.
Mỗi hạt gạo đều rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lãng phí bất kỳ đồ ăn nào.

Nguồn video: Mr Scientific – https://youtu.be/msmRGg4jpfo
Câu chuyện tham khảo: Moral stories for children

Thiên Cầm (Tổng hợp và biên dịch)

Xem thêm: