Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh qua báo mạng sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

The robber and victim have the most unlikely friendship

Tình bạn kì lạ giữa tên cướp và nạn nhân

Mel bourne, Fla. — Blake Walker and Tristen Gibson have the most unlikely of friendships.

Mel bourne, Fla. – Blake Walker và Tristen Gibson đã có một tình bạn đặc biệt không giống ai trên đời.

Đoạn 1

On Feb. 15, 2013, the two met in a chance encounter, but it wasn’t a warm and fuzzy friends-at-first-sight moment. It was Gibson’s ninth day on the job at a Port St. John Shell Station in a convenient store when Walker entered the store and held her at gunpoint, demanding she empty the cash register.

Vào ngày 15, tháng 2, năm 2013, hai người biết nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng đó không phải là tình bạn ấm áp dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là ngày thứ 9 Gibson làm việc trong một cửa hàng tiện ích ở nhà ga trạm St.John Shell,  Walker đã bước vào và chĩa súng vào cô và yêu cầu cô nộp toàn bộ tiền mặt.

Đoạn 2

“Are you joking?” she said, as he nervously pointed a broken airsoft gun in her direction. He wasn’t, but she could sense his anxiety.

“Anh đùa à?” cô hỏi vì anh ta đang run rẩy chĩa một khẩu súng vỡ về phía cô. Anh không đùa, nhưng cô cảm nhận được sự lo lắng của anh ta.

Đoạn 3

“I thought this looks like a complete joke, I look like an idiot,” said Walker. “But I said ‘No, this isn’t a joke, dear, I need your money.”. So she handed him $198 in small bills and change out of the register, and he rode away on a bicycle. Little did either know, it would be the beginning of something special.

Chàng Walker kể: “Tôi nghĩ điều này như thể hoàn toàn là một trò đùa, tôi trông như một tên ngốc, nhưng tôi khẳng định: “Không, đây không phải trò đùa, cô gái thân mến ạ, tôi cần tiền.” Vậy nên cô đã đưa cho anh 198 USD trong những chiếc hóa đơn nhỏ và thay đổi các mã nhập nhập hàng, rồi anh cưỡi lên xe đạp đi mất. Cả hai đã cảm nhận được chút gì đó, rằng đây sẽ là một sự khởi đầu của một điều đặc biệt.

Đoạn 4

Walker was in a bad place, he said. Name it, he was addicted. Cocaine, heroin, pills. He didn’t have a job. He didn’t have a home. He was a wanderer, looking for his next high. He didn’t want to be a junkie. No one wants to be a junkie, he said, but here he was with nothing left to lose.

Walker kể rằng anh đã ở một nơi tồi tệ. Anh đã bị nghiện cocain, heroin, thuốc lắc. Anh không có việc làm và  nhà ở. Anh là người vô gia cư và anh đang tìm kiếm điều tốt đẹp hơn. Anh không muốn là một kẻ phá phách. Không ai muốn là một kẻ phá phách, anh tâm sự, nhưng anh cũng chẳng còn gì để mất.

Đoạn 5

Robbing the store was a win-win, he thought. Either he grabs enough money for another high, or he gets caught and is thrown in a jail — a chance to get clean.

Anh nghĩ đi cướp ở cửa hàng thì dù kết quả thế nào cũng đều tốt. Hoặc có thể kiếm đủ tiền để có thể có cuộc sống tốt hơn, hoặc là sẽ bị bắt và ném vào tù – một cơ hội để rũ bỏ mọi thứ.

Đoạn 6

But when he walked into the convenience store, he lost track of his plan to go into the bathroom and put a sock over his head. He glanced up at Gibson, she was “smoking hot,” he said. As he did this, a surveillance camera caught his face. Two weeks later, Walker was arrested in Tallahassee.

Nhưng khi anh bước vào cửa hàng tiện ích, anh đã không thực hiện theo kế hoạch mà lại vào nhà vệ sinh và giữ yên lặng. Anh đã liếc nhìn Gibson, trông cô lúc đó rất quyến rũ. Khi anh làm thế, camera đã ghi được khuôn mặt của anh. Hai tuần sau, Walker bị bắt giữ ở Tallahassee.

Đoạn 7

After three years of prison time, he was released from jail, clean and determined to start fresh. He moved to his family’s farm in Mississippi knowing that Florida was home to too much temptation. That’s when his story comes full circle.

Sau ba năm ở tù, anh đã được thả, cảm thấy nhẹ nhàng và quyết tâm bắt đầu lại từ đầu. Anh đã về nông trang của gia đình ở Missisippi vì biết rằng Florriada là ngôi nhà của rất nhiều sự cám dỗ. Đó là lúc câu chuyện của anh bắt đầu.

Đoạn 8

Just days after his release, he hears a ding from his Facebook messenger. It’s Gibson — and she’s angry.

Chỉ sau khi được thả vài ngày, anh đã nghe thấy tiếng chuông tin nhắn trên Facebook. Đó là của Gibson – và cô đã rất tức giận anh.

Đoạn 9

She had been keeping track of Walker since the holdup and was waiting for the day to confront him. After being robbed, Gibson flew into a tailspin. She had finally gotten her life back together, but the stress of the robbery gave her an excuse to start drinking again. She had struggled with alcohol for years, and the incident was a gateway back to her demon.

Cô đã theo dõi Walker từ vụ cướp đó và đang chờ một ngày để đối mặt với anh. Sau khi bị cướp, Gibson cũng xuống tinh thần. Cuối cùng, cô cũng đã trở lại với cuộc sống nhưng sự căng thẳng của vụ cướp như một cái cớ đã đem chứng nghiện rượu của cô quay trở lại. Cô đã chiến đấu với rượu nhiều năm, và vụ việc đó là một cánh cửa để rước ‘con quỷ’ trở lại trong cô.

Đoạn 10

“I said, ‘Do you remember me? Because I remember you every day,’ ” said Gibson.

“Anh còn nhớ tôi không? Bởi vì tôi nhớ tới anh hàng ngày,”. Gibson nói.

Determined to be a changed man, Walker listened to her and apologized.

“I was in a dark spot in my life, that is not who I was,” said Walker. “I said I accept that I did those things to you and I completely apologize. I asked her to accept my apology, and I’ll be here for you whenever.” She wasn’t having it. Gibson blocked him.

Vì quyết tâm muốn trở thành một con người khác, Walker đã lắng nghe cô và xin lỗi cô.

“Tôi đã ở trong quãng thời gian đen tối của cuộc đời, đó không phải là tôi,” Walker nói. “ Tôi nói tôi thừa nhận điều đó với cô và tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã đề nghị cô ấy chấp nhận lời xin lỗi, và tôi sẽ ở đó bất kỳ khi nào cô cần.”  Gibson đã không chấp nhận và còn chặn tin nhắn của anh.

Đoạn 11

But something kept nagging at her. Gibson had a hunch Walker was a good person who had made bad choice. She messaged him again a few days later. She needed to, it was part of her recovery process to make amends. “It was something I needed to do to move on,” she said.

Nhưng có điều gì đó đã níu kéo cô. Gibson linh cảm rằng Walker là một người tốt, chỉ là lựa chọn con đường sai lầm. Cô nhắn tin lại cho anh vài ngày sau. Cô cũng cần anh, đó cũng là một phần của quá trình tu sửa bản thân cô. “Nó là điều gì đó tôi cần để tiếp tục tiến lên phía trước,” cô tâm sự.

Đoạn 12

Hours of conversation passed, and the two realized they had a lot in common. Both faced addictions, both wanted to get better and both appreciated the simple things in life. They became a team, determined to keep the other on track.

Hàng giờ nói chuyện trôi qua, và hai người nhận thấy rằng họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai từng đối mặt với nghiện ngập, cả hai đều muốn trở thành người tốt hơn và cùng trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Họ đã trở thành một đôi, cùng quyết tâm đi đúng con đường của mình.

Đoạn 13  

It was the beginning of a friendship that has blossomed over time. Now best friends, the two talk daily, encouraging one another and keeping track of the other’s sobriety. Walker in Mississippi, Gibson in Florida.

Đó là khởi đầu của một tình bạn đã khai nở qua thời gian. Giờ họ là những người bạn tốt nhất của nhau, nói chuyện hàng ngày và động viên nhau cùng cố gắng đi lên. Walker ở Missisipi còn Gibson ở Florida.

Đoạn 14

“She’s been sober 617 days now,” said Walker, beaming with pride. “ I let her know every day how proud I am of her.” Gibson reiterated what an amazing person Walker has become.

“Cô ấy đã cai nghiện được 617 ngày” Waler nói với vẻ tự hào. “ Tôi muốn cô ấy thấy rằng tôi rất tự hào về cô ấy.” Còn Gibson nói rằng Walker đã trở thành một người tuyệt vời như thế nào.

Đoạn 15

“I think we were meant to cross paths,” said Gibson. “Our higher power works in mysterious ways.” Of course, the two laugh about the situation now, making jabs about Walker’s disorganized robbery plan. “It’s funny now.”

“Tôi nghĩ chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những chặng đường khó khăn.” Gibson nói. “Thứ sức mạnh cao siêu nào đó của chúng tôi đã hoạt động theo một cách bí ẩn”. Tất nhiên, cả hai cùng cười òa về câu chuyện cũ của họ, những kế hoạch ăn trộm không được bài bản của Walker. “ Nó thật là buồn cười.”

Từ vựng

Convenient store: cửa hàng tiện ích

Hold sb at gunpoint: chĩa súng vào ai đó

Robbery: vụ cướp

Junkie: kẻ phá phách, nghịch ngợm

Win – win: đều chiến thắng, đều tốt

Smoking hot: rất hấp dẫn, rất quyến rũ

To be released: được thả, được phóng thích

To give sb an excuse to do sth: đưa cho ai một cái cớ để làm điều gì đó

Keep sb on track: giữ cho ai thực hiện đúng kế hoạch, đúng hướng

Theo USA today

Thuần Thanh biên dịch

Xem thêm: Đọc báo song ngữ: Phương pháp nuôi dạy con của người Do Thái