Câu chuyện về Ông tổ sáng lập ra hồ sơ bệnh án

Câu chuyện về Ông tổ sáng lập ra hồ sơ bệnh án

Khi khám bệnh, các thầy thuốc đều ghi lại các triệu chứng, tên bệnh, quá trình mắc bệnh và điều trị của bệnh nhân... cái đó gọi là “Bệnh sử” cũng có người gọi là “Bệnh án” hay “Bệnh lý” rồi dựa trên đó để ...