Niềm vui của mẹ

Niềm vui của mẹ

Giản dị thôi niềm vui của mẹ Là mỗi ngày được nhìn thấy con yêu Đứng trước gương so bì cao thấp Không giấu nổi niềm vui rất thật... Là một ngày tan trường mỏi mệt Nhìn thấy con đứng ...