Kiếp sống loài người rất ngắn ngủi, nhiều người nghĩ đến cái chết mà sợ hãi. Tuy nhiên, “triêu văn đạo, tịch khả tử”, sáng nghe Đạo, tối chết cũng an lòng. Khi trong tâm có đạo, bạn sẽ biết được ý nghĩa nhân sinh kiếp người, và không còn sợ hãi cái chết nữa…

Nụ cười vẫn luôn rạng rỡ
Sau làn da sạm nắng hè
Nơi này nghe hương vị biển
Bỏng ran chẳng có tiếng ve

Đẹp xấu cũng Thành _Trụ _Hoại
Chẳng gì bền với thời gian
Chỉ cần trong tâm có đạo
Chân Thiện Nhẫn mãi trường tồn

Xin gửi cho người thông điệp
Một lần cơ hội du sơn
Thực hư rõ xem tường tận
Bỏ trong tâm những oán hờn

Mây vẫn xanh ,trời vẫn nắng
Áo quần đẫm ướt mồ hôi
Nụ cười vẫn trong như ngọc
Đến đây vì bạn mà thôi !

Kim Thoa