Một chiều qua bến sông quê
Bờ lau năm cũ vọng về tuổi thơ
Thương ai tháng đợi năm chờ
Đêm nghiêng tiếng võng… ru hờ ngày xưa

” Cái cò đi đón cơn mưa “
Riêng em lặng lẽ đón đưa đời mình
Cũng thân trúc mọc đầu đình
Mà sao trắc trở, gập ghềnh phận duyên

Một chiều qua bến sông quê, bờ lau năm cũ vọng về tuổi thơ (Ảnh: Pinterest)

Sông quê sóng vỗ mạn thuyền
Đôi bờ ôm ấp mấy biền dâu xanh
Câu hò thao thức năm canh
Em ru giữa bóng trăng thành tri âm

Tôi về sau mấy mươi năm
Chút hương ngày cũ như thầm đâu đây
Sông quê con nước vơi đầy
Người… sao tựa cánh chim bay cuối ngàn

Sông quê con nước vơi đầy, người… sao tựa cánh chim bay cuối ngàn (Ảnh: hotsta.net)

Hương Hà