Niềm vui của mẹ

Niềm vui của mẹ

Giản dị thôi niềm vui của mẹ Là mỗi ngày được nhìn thấy con yêu Đứng trước gương so bì cao thấp Không giấu nổi niềm vui rất thật... Là một ngày tan trường mỏi mệt Nhìn thấy con đứng ...

Mong manh cũng một kiếp người…

Mong manh cũng một kiếp người…

Người tìm chốn lạ Đông Đoài Ta đang du ngoạn cửa ngoài Tử Sinh Người vui đón biển bình minh Hoàng Hôn thời Mạt, ta nhìn mà đau Chữ Tình gỡ mãi trong nhau Bức tranh nhân thế, kiếp sau ...