Tản văn: Ngày trở lại

Tản văn: Ngày trở lại

Cuối năm 1996, tôi, một Việt kiều từ Pháp về Việt Nam để tìm kiếm một cơ hội đầu tư. Những kỷ niệm của thời thơ ấu trong tôi bỗng thức dậy như sóng xô ...

Nhân sinh như ảo mộng

Nhân sinh như ảo mộng

Nhân sinh ảo mộng lẽ vô thường Tâm không trong cảnh chẳng còn vương Bụi trần nhân thế chưa nguyện dứt Để nỗi đường đi chẳng tỏ tường! Duyên đến duyên đi định sẵn rồi Chỉ cần tâm thiện sẽ ...

Thơ: Chợ muộn

Thơ: Chợ muộn

Người ơi đợi Lá chiều rơi trên chợ Đời ở kia Tóc gió cũng ở kia... Chợ ơi đợi Dạ người âm ỉ cháy Thương sắn khoai Mọc tím mọi đói no... Người ơi đợi Chợ lô xô mái nhỏ Bán quanh co Mua nhừ mỏi ...

Truyện ngắn: Bà nội tôi

Truyện ngắn: Bà nội tôi

Bà nội yêu thương con cháu theo những cách rất riêng của bà. Bà quan tâm đến tất cả mọi người, kể cả những người đã khuất, nhưng ít khi nghĩ cho riêng cho bản ...