13 tháng 5 sinh nhật Thầy
Thiên chúng, phàm nhân khắp đó đây
Mừng vui tán tụng cùng cung kính
Cảm ân sâu sắc giãi tỏ bày.

Thầy truyền Pháp 28 năm nay
Dạy trò hướng thiện làm người ngay
Nhẫn nhịn hài hòa khi xô xát
Thân vô bệnh tật, sức tràn đầy.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công tập thể (ảnh: Medium).

Hơn trăm triệu người trên đời này
Tu làm người thiện, tâm đổi thay
3 việc chuyên chú theo Thầy dạy
Hướng nội đào chấp, xả hàng ngày.

Pháp Luân toàn chuyển, thiên địa xoay
Tân vũ tráng lệ mỹ diệu thay
Đệ tử trợ Sư làm Chính Pháp
Cảm tạ ân Sư lệ tràn đầy.

(Ảnh: Minh Huệ Net)

Clip hay: Nhân ổ dịch tại Buddha Bar: Ngẫm về đại nạn thời mạt kiếp

videoinfo__video3.dkn.tv||b88c178a6__

Ad will display in 09 seconds