Còn ai 
nhớ thuở hàn vi
Mắt ngơ ngác, bước chân đi thế nào

Chỗ lồi lõm
chỗ thấp cao
Chỗ khoai chỗ sắn cồn cào ruột gan

Giữa trưa khát
mưa đầy sân
Hàn vi người bỗng lật trang cho người

Lận đận ơi 
thế gặp thời 
Hàn vi nhớ giữ tâm người hàn vi...

Clip ý nghĩa: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__