Buồn, gió đi hỏi núi
Mây giờ rong ruổi đâu
Núi rùng mình trút lá
Mưa cánh buồm biển sâu

Sầu, cát tìm biển hỏi
Sóng xô đến bạc đầu
Sỏi tròn lăn trắng núi
Mắt đắm chìm trăng sao

Buồn sầu, sông đợi suối
Người rã rời chờ nhau
Bão đời giông gió nổi
Tơ trời thì mong manh

Một ngày Trời cho sống 
Vui vẻ và an lành 
Là một ngày hạnh phúc
Hỏi còn có gì hơn

Hỏi bao nhiêu phúc đức
Ta đã san sẻ người 
Cùng niềm tin sáng rực
Tỏa ấm nuôi cuộc đời...

Clip hay: Câu chuyện 9 đôi giày của ông Vương:

videoinfo__video3.dkn.tv||db57215da__

Ad will display in 09 seconds