Pháp Luân Đại Pháp
Là Pháp Luân Công
Là môn tu luyện
Luôn ở trong lòng

Thay đổi tâm tính
Trở về Thiện Lương
Tu tính tu mệnh
Không phải hoang đường

(Ảnh: Tầm nhìn rộng).

Bệnh tật khỏi hết
Tai nạn giải khai
Tinh thần mạnh mẽ
Bừng sáng tương lai

Đó là điều tốt
Chẳng có hại gì
Đừng nghe kẻ xấu
Bịa đặt… thị phi…

(Ảnh: Học viên Pháp Luân Công Hải Phòng).

Ai tin là tốt
Mang đến điều lành
Theo Chân Thiện Nhẫn
Vạn kiếp vinh danh

Ai nghĩ là xấu
Chính Pháp đến rồi
Không còn chỗ nữa
Phải đào thải thôi

Học viên Pháp Luân Công kỉ niệm 20 năm phản đối bức hại (Ảnh: Minh Huệ).

Hủy đi sinh mệnh
Thật quá đau lòng
Chừng đó hối hận
Cũng là bằng không

Chỉ trong suy nghĩ
Hao tổn gì đâu
Nghe lời xuyên tạc
Sinh mệnh còn đâu?

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam (Ảnh: Thông tin Pháp Luân Công Việt Nam).

Mọi người hãy nhớ
Thanh tỉnh lúc này
Xấu tốt mình chọn
Đó là tương lai!

Pháp Luân Đại Pháp Hảo!
Chân Thiện Nhẫn Hảo!

Học viên Pháp Luân Công xếp hình và biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại Đài Loan (ảnh: Tĩnh Tuệ).