Bao ngày không củi lửa
Bếp lạnh tàn tro than
Bao ngày thiếu vắng anh
Em ủ hương đốm nắng

Người về, hơi ấm lạ
Nhóm tình bằng cách xa
Bếp mặt trời hừng hực
Nắng nở hoa trước nhà

Có một thiên đường lạ
Đức thánh thần bao la
Tâm buông theo mọi ngả
Yên ả neo hồn ta

Đời đâu cần nhiều quá
Nên ta cùng cho đi
Tro tàn hơi ấm tỏa
Bếp lửa ngày hóa thân...

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||934c91518__