Chưa tu nghĩ níu là khôn
Tu rồi trí huệ mới buông được nhiều!
Chưa tu nghèo thiệt đủ điều
Tu rồi giàu mất bao nhiêu phúc phần!

Chưa tu thể hiện thông minh
Tu rồi thông thái là bình tĩnh nghe!
Chưa tu chỉ thích hơn – thua
Tu rồi thích đỡ, lại vừa thích nâng!

Ảnh minh họa: Tiểu Lý

Chưa tu thích sống có tầm
Tu rồi thích sống có Tâm hơn nhiều!
Chưa tu muốn được người chiều
Tu rồi học được cách yêu chính mình!

Chưa tu tìm kiếm hư vinh
Tu rồi chỉ muốn thật tình thật tâm!
Chưa tu chỉ sợ sai lầm
Tu rồi biết ngã nhiều lần nhanh khôn!

Ảnh minh họa: Thơ Thiền

Chưa tu chỉ thấy đời buồn
Tu rồi nhìn xuống may hơn khối người!
Chưa tu chỉ biết mình thôi
Tu rồi biết nghĩ xa xôi, biết nhìn!

Chưa tu thích nổi thích chìm
Tu rồi mới quý bình yên nhẹ nhàng!
Chưa tu ưa giết thời gian
Tu rồi mỗi phút là vàng, chóng qua!

Chưa tu… lạc nẻo phù hoa
Tu rồi… biết lối về nhà! An nhiên!

Hồi Tâm

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__

Ad will display in 09 seconds