Thị phi nối tiếp thị phi
Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi
Hận thù oan trái sầu rơi
Nghiệp dày sâu nặng khóc lời thở than.

Thị phi nối tiếp thị phi. Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi. (Ảnh: pinterest.com)

Trùng dương biển nghiệp muôn ngàn
Khi vay khi trả lầm than kiếp người
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm nhìn lại có còn ta không.

Trùng dương biển nghiệp muôn ngàn. Khi vay khi trả lầm than kiếp người. (Ảnh: pinterest.com)

Xin làm mây trắng thong dong
Quên đi được mất bên dòng thế gian.

Ngạo Thiên

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||db57215da__

Ad will display in 09 seconds