Nỗi nhớ Thiên Quốc

Nỗi nhớ Thiên Quốc

Thiên quốc bầu trời xanh thăm thẳm Mặt đất hoa cỏ ánh vàng kim Chim chóc khắp nơi kêu ríu rít Dòng sông trong vắt chảy dịu êm... Mấy cô thiên nữ ra múc nước Sóng gợn lăn tăn lấp ...