Tia nắng thành sắc thắm
Cây hết mình vì hoa
Mưa xuân ngoài hiên vắng
Thì thầm cùng hoa tươi.

Mưa xuân ngoài hiên vắng, thì thầm cùng hoa tươi. (Ảnh: Pinterest)

Lá hoa tình thắm thiết
Mặt hồ lung linh mờ
Trăng rung rinh sóng nước
Sao hư ảo vào mơ.

Trăng rung rinh sóng nước, sao hư ảo vào mơ. (Ảnh: wemedia.ifeng)

Thiên nhiên còn khoe sắc
Tình thơ sao hững hờ?

Xuân Quỳ