Triệu năm mải tìm kiếm
Một con đường trở về
Ngày chính Pháp toàn thịnh
Vụt thoát khỏi cơn mê

Đông qua xuân lại tới 
Đại Pháp truyền muôn nơi
Lòng người hướng Thiện niệm
Phật ân khắp cõi đời

Triệu năm mải tìm kiếm / Một con đường trở về (Ảnh: tinhhoa.net)

Những ngày tháng trôi qua
Mong muốn trở về nhà
Trên con đường Đại Đạo
Cạm bẫy trải đầy hoa

Đường về những ma nạn
Vững bước đại đạo hành
Gian truân chí không nản
Viên mãn tuổi thanh xuân

Hy vọng