Lang thang trăng lướt qua trời
Thiên thu có mấy kiếp người phôi pha
Người đi trăng ở cùng ta
Dòng sông mà phủ bụi qua đôi bờ

Chẳng ai muốn đợi chờ ai mãi
Hợp và tan có mãi được chăng
Đến đi một ý bâng khuâng
Vô tâm mang cả bầu không mơ màng.

Chẳng ai muốn đợi chờ ai mãi. Hợp và tan có mãi được chăng. (Ảnh: pinterest.com)

Đã là khách lang thang trần thế
Muốn tìm chi Cung Quế nhân gian
Kiếp người một giấc là tan
Mơ chi mơ mãi, giang san xoay vần

Thiên mệnh nhận, bất cần nhân thế
Sao vấn vương thế thế ai ai
Trường giang con sóng cuộn dài
Thiên không cửa sắp then gài biết không?

Vạn Lý Khách